Фаррухбек ОЛИМ МУТОЛАА МАКТАБИ

  Болалигимизда ҳар биримизни кучли таъсирлантирган, ажойиб фантазия ва хаёлот оламига чорлаган китоблар бўлган. Кимдир Ойбекнинг “Болалик”, Ғафур Ғуломнинг  “Шум бола”асарлари билан улғайган …

Зуҳра МАМАДАЛИЕВА  РУҲ МАНЗИЛЛАРИ

   “Ҳайрат ул-аброр” достонида йигирма бир бобдан иборат муқаддима бор. Ундаги уч боб – уч ҳайрат кўнгилнинг саёҳати тўғрисида бўлиб, бир қараганда, достонга алоқаси камдай туюлган ўзига хос б…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501) ЁР ОҒИЗ ОЧМАСҚА…

  Ёр оғиз очмасқа дардим сўрғали топтим сабаб, Кўп чучукликтин ёпушмишлар магар ул икки лаб. Чайқалиб гўё тушар ҳайвон зулоли ичра мавж, Изтироб ичра юзунгга солса чин ногаҳ ғазаб. Кўҳ…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501) ЁР КЕЛСА, ДЎСТЛАР…

  Ёр келса, дўстлар, оҳанги рафтор  айламанг, Инфиолимдин нафас урмоқни душвор айламанг.   Ёлғуз уйда қайда ёро боқмағим рухсориға, Ҳолатим тағйиридин сирримни изҳор айламанг. …

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЧУН КУЛАР ЁНИ... Чун кулар ёни сўкулган жисми зоримни кўруб, Йиғлағайму ёни емрулган мазоримни кўруб. Уйла ғам даштида туфроқ ўлмишамким, ул тараф Келмагай Фарҳод ила Мажнун ғуборимни кўруб. …

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЮЗИ ДАВРИНДА ҚИРОНМУ... Юзи давринда қиронму зоҳир этмиш ул пари, Ё қуёш бирла қирон айлабтурур юз Муштари. Йўқса анжум ҳалқа урдилар тамошо қилғали, Жилваи ҳусн айлаганда офтоби ховари. Бу…