alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

НЕ ЛУТФ ЭДИКИ... Не лутф эдики, мени нома бирла ёд эттинг, Не нома эрдики, ғамгин кўнгулни шод эттинг. Тилим қалам тилидек шукрдин эрур ожиз, Бу нома бирлаки бу нотавонни ёд эттинг. Ўқурда …

alisher_navoiy

ТОНГ НАСИМИН СОЙИР ЭТКАН…

Тонг насимин сойир эткан гул узоримдур менинг, Секритиб майдонға кирган шаҳсуворимдур менинг. Гард эмас, гардинда балким кўрмасун деб эл кўзи, Волиҳу саргашта жони хоксоримдур менинг. Маркабин…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)    

   ҚОН ЁШИМ СОРИҒ  ЮЗ УЗРА...  Қон ёшим сориғ юз узра ошкор этти фироқ, Заъфаронзоримни ғамдин лолазор этти фироқ.   То фироқ уйига кирдим, ваҳки, ашкимдин эди, Гарчи юз гавҳа…

Фаррухбек ОЛИМ МУТОЛАА МАКТАБИ

  Болалигимизда ҳар биримизни кучли таъсирлантирган, ажойиб фантазия ва хаёлот оламига чорлаган китоблар бўлган. Кимдир Ойбекнинг “Болалик”, Ғафур Ғуломнинг  “Шум бола”асарлари билан улғайган …

Зуҳра МАМАДАЛИЕВА  РУҲ МАНЗИЛЛАРИ

   “Ҳайрат ул-аброр” достонида йигирма бир бобдан иборат муқаддима бор. Ундаги уч боб – уч ҳайрат кўнгилнинг саёҳати тўғрисида бўлиб, бир қараганда, достонга алоқаси камдай туюлган ўзига хос б…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501) ЁР ОҒИЗ ОЧМАСҚА…

  Ёр оғиз очмасқа дардим сўрғали топтим сабаб, Кўп чучукликтин ёпушмишлар магар ул икки лаб. Чайқалиб гўё тушар ҳайвон зулоли ичра мавж, Изтироб ичра юзунгга солса чин ногаҳ ғазаб. Кўҳ…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501) ЁР КЕЛСА, ДЎСТЛАР…

  Ёр келса, дўстлар, оҳанги рафтор  айламанг, Инфиолимдин нафас урмоқни душвор айламанг.   Ёлғуз уйда қайда ёро боқмағим рухсориға, Ҳолатим тағйиридин сирримни изҳор айламанг. …