alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501) ЁР КЕЛСА, ДЎСТЛАР…

  Ёр келса, дўстлар, оҳанги рафтор  айламанг, Инфиолимдин нафас урмоқни душвор айламанг.   Ёлғуз уйда қайда ёро боқмағим рухсориға, Ҳолатим тағйиридин сирримни изҳор айламанг. …

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЧУН КУЛАР ЁНИ... Чун кулар ёни сўкулган жисми зоримни кўруб, Йиғлағайму ёни емрулган мазоримни кўруб. Уйла ғам даштида туфроқ ўлмишамким, ул тараф Келмагай Фарҳод ила Мажнун ғуборимни кўруб. …

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЮЗИ ДАВРИНДА ҚИРОНМУ... Юзи давринда қиронму зоҳир этмиш ул пари, Ё қуёш бирла қирон айлабтурур юз Муштари. Йўқса анжум ҳалқа урдилар тамошо қилғали, Жилваи ҳусн айлаганда офтоби ховари. Бу…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЭЛ ПАРИЮ ҲУРНИ ДЕГАЙ... Эл парию ҳурни дегай гумон қилғанча хўб, Лек эрур ҳури парийзодим менинг юз онча хўб. Давр ичинда фитна ҳам кўп, хўб ҳам беҳад, валек Бўлмағай мингдин бир ул сарфитна…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ (1441–1501)

ЮЗУНГ КЎЗГУСИДИН... Юзунг кўзгусидин оламда юз нуру сафо пайдо, Қуёш андин анингдекким қуёшдин зарра нопайдо. Сенинг кўюнг насимиға ўзин солдикки жон топтик, Масиҳ анфосидин гар хастаға бўлмас…

alisher_navoiy

Алишер НАВОИЙ

(1441–1501) ЁР БОРДИ-Ю... Ёр борди-ю кўнглумда анинг нози қолиптур, Андоқки қулоғим тўла овози қолиптур. Кўз хонасини қилди барандохта бу ашк, Кўз борди вале хонабарандози қолиптур. Кўнг…

Bahor sensiz o‘luptur…

Баҳор сенсиз ўлуптур манга ажаб дўзах, Қизил гул анда ўту оқ шукуфалардур ях. Баҳор сенсиз агар дўзах ўлса тонг эрмас, Биҳишт ичинда лиқо бўлмаса эрур дўзах. Хаёли хайли кўзумга келургадур гўё, …

Nega ko’rguzdi sovug’ ohu…

Нега кўргузди совуғ оҳу сариғ рухсор субҳ, Гар ниҳоний меҳридин мендек эмас бемор субҳ? Гар ҳавойи бўлмаса мен телба янглиғ, бас недур, Кўнглакин чок айлабон тоғ узра мажнунвор субҳ? Меҳриди…